Peuterspeelgroep Samen Spelen

In het Dr Jansencentrum is een peuterspeelgroep SAMEN SPELEN actief, voor kinderen die gevlucht zijn vanuit de Oekraïne. Ook als ze wonen bij gastgezinnen is de speelzaal er voor hen.