Peuterspeelgroep Samen Spelen

In het Dr Jansencentrum is een peuterspeelgroep SAMEN SPELEN actief, voor kinderen die gevlucht zijn vanuit de Oekraïne. Ook als ze wonen bij gastgezinnen is de speelzaal er voor hen.

Kinderwerk tijdens kerkdienst

Een concrete hulpvraag m.b.t. kinderwerk tijdens de Oekraïense kerkdiensten in de Fontein: we zoeken nog extra vrijwilligers hiervoor!